Internationale Returforsendelser

Vores internationale returforsendelsesløsninger giver dig adgang til en enestående returservice på tværs af grænser. Du har to valgmuligheder: En forudbetalt løsning, der giver mulighed for fri retur - eller en delvist betalt mulighed, hvor kunderne får billigere fragtpriser.

Med forudbetalt service klistrer kunden blot sin label på deres pakke og afleverer den på et nationalt afleveringssted.

Returforsendelserne fra forskellige lande bliver sendt til returcentre, som samler dem før de videresendes til dig. Det kræver ingen minimummængde af returforsendelser for denne service.

Du og dine kunder kan spore hele processen med Asendia Tracking.

Retur forsendelser internationalt

Fordele

  • Øget kundetilfredshed; flere genbestillinger på din hjemmeside
  • Returprocessen bliver ensartet, uanset hvor returforsendelsen kommer fra
  • En god løsning for destinationer med få returforsendelser
  • Samling af pakker på ét returcenter
  • Forudbetalte eller delvist betalte muligheder giver bedre kontrol
  • Mulighed for at følge hele processen med Asendia Shipping og Asendia Tracking
Vores internationale returløsning forenkler returprocessen for dig og dine kunder.
Kontakt os for at høre mere

Relaterede produkter

Destination
Industri
location-selector-bg_small.jpg