Databeskyttelsespolitik

Data samlet fra besøgende der tilgår information, indhold eller services offentliggjort eller tilbudt på denne hjemmeside, behandles af Asendia Management SAS (Frankrig). De fungerer både som udbyder af denne hjemmeside og som serviceudbyder. Asendia Management SAS agerer som serviceudbyder for Asendia Group Subsidiaries.

Politikken vedrører følgende hjemmesider:
asendia.com
asendia.co.uk
asendia.it
asendiausa.com
asendia.es
asendia.se
asendia.dk
asendia.at
asendia.be/fr
asendia.fr
asendia.de
asendia.hk/cn/
asendia.nl
asendia.no/en
press.asendia.com/en
asendia.sg/
asendia.ch
asendiaoceania.com
campaign.asendia.com

1. Navn og adresse for den ansvarlige

Den ansvarlige som defineret af loven: Asendia Management SAS
Registreret under Paris Commercial Register (RCS) under nummeret: 752 460 170

Virksomhedens fysiske adresse og kontaktinformation:
9, rue du Colonel Pierre Avia
75 757 Paris Cedex 15
Frankrig

Afdelingskontorer:
Wandorfallee 4
3030 Bern
Schweiz

E-mail adresse: info.com@asendia.com
Webside: www.asendia.com

2. Kontaktoplysninger for virksomhedens dataansvarlige:

Datakoordinator
Marie-Laure PAGNON
Asendia Management SAS
9, rue du Colonel Pierre Avia
75 757 Paris Cedex 15
Frankrig
legal@asendia.com

Hvis et tilfredsstillende svar ikke kan opnås fra datakoordinatoren, kan den dataansvarlige (data protection officer) kontaktes:

DPO du Groupe La Poste
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
Frankrig
dpo.groupelaposte@laposte.fr.

3. Omfang og juridisk grundlag for behandling af persondata

Generelt indsamler og anvender vi kun personlige oplysninger, såfremt at de er nødvendige for at opretholde websidens funktionalitet og for at udbyde indhold og services. Vores brugeres data indsamles og anvendes jævnligt, men anvendes kun med brugerens samtykke. En undtagelse er situationer, hvor forudgående samtykke ikke kan indhentes af praktiske årsager, og hvor denne behandling af data er tilladt af lovgivningen.
Såfremt vi opnår samtykke til behandling af personlige oplysninger, er Art. 6 Para. 1(a) af EU's General Data Protection Regulation (GDPR) det juridiske grundlag for denne behandling.
Når vi behandler data, der er nødvendige for en kontrakts opfyldelse mellem datasubjekt og vores virksomhed, er det Art. 6 Para. 1(b) af EU's General Data Protection Regulation (GDPR), der tjener som juridisk grundlag. Det samme gør sig gældende for aktiviteter nødvendige for at udføre præ-kontraktlige tiltag.
Såfremt behandlingen af data er nødvendig for at opfylde virksomhedens legale forpligtelser, er Art. 6 Para. 1(c) GDPR det juridiske grundlag.
Hvis behandling er nødvendig for at værne om vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og datasubjektets interesser og fundamentale rettigheder og friheder ikke har forrang over disse interesser, er Art. 6 Para. 1(f) GDPR det juridiske grundlag.

4. Betingelser for websiden og oprettelse af logfiler

4.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores webside tilgås, indsamler vores system automatisk data og information om den besøgende computer.
Følgende data indsamles:
• Information om browsertype og version
• Brugerens styresystem
• Brugerens internetudbyder
• Brugerens IP-adresse
• Dato og tidspunkt for besøget
• Websider hvorfra brugerens computer tilgår vores webside
• Websider der tilgås af brugerens computer gennem vores webside

Logfilerne indeholder IP-adresser og anden data, der kan tilskrives en bruger. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det link hvormed brugeren tilgår eller forlader websiden, indeholder personlig data.
Data opbevares i vores systemers logfiler. Disse data opbevares ikke sammen med brugerens personlige oplysninger.

4.2 Det juridiske grundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er Art. 6 Para. 1(f) GDPR.

4.3 Formålet for databehandling

Den midlertidige lagring af logfiler gennemføres for at sikre websidens funktionalitet. Derudover anvendes data til at optimere websiden og for at sikre vores informationssystemers sikkerhed. Ingen data anvendes i denne kontekst til analyse for marketingformål.
Vores retmæssige interesse i databehandling sker også i henhold til formålene beskrevet i Art. 6 Para. 1(f) GDPR.

5. Kontaktform og e-mailkontakt

5.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

En kontaktformular stilles til rådighed på vores webside. Den kan anvendes til digital kontakt. Hvis en bruger anvender denne mulighed, bliver den indtastede data tilsendt os og derefter lagret. Denne data indeholder:
• Fornavn
• Efternavn
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Selve den sendte besked

Følgende data lagres også, når beskeden sendes:
• Brugerens IP-adresse
• Tidspunkt for registreringen

Samtykket til behandlingen af dine data indhentes under sendeprocesssen, hvor der også refereres til denne privatlivspolitik.

Du kan også kontakte os gennem den anførte e-mailadresse. I så fald lagres brugerens personlige data sammen med selve e-mailen.
I denne sammenhæng bliver ingen data videresendt til tredjeparter. Disse data anvendes udelukkende til at håndtere samtalen med brugeren.

5.2 Juridisk grundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for behandling af data efter brugerens samtykke er Art. 6 Para. 1(a) GDPR.
Det juridiske grundlag for behandling af data, der afsendes i forbindelse med e-mails, er Art. 6 Para. 1(f) GDPR. Hvis formålet med e-mailen er at afslutte en kontrakt, sker behandlingen også i henhold til Art. 6 Para. 1(b) GDPR.

5.3 Databehandlingens formål

Vi behandler kun den indtastede tekst for at kunne håndtere forespørgslen. Ved kontakt per e-mail indebærer dette også den retmæssige interesse i at behandle data.
Anden personlig data behandlet under afsendelsesprocessen har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen samt at sikre vores informationssystemers sikkerhed.

5.4 Lagringsperiode

Data slettes, når de ikke længere er nødvendige for det pågældende formål. For personlig data fra kontaktformularen eller sendt via e-mail betyder dette, når samtalen med brugeren er afsluttet. Samtalen vurderes afsluttet, når der ud fra omstændighederne kan defineres, at de relevante forhold er blevet afklaret på endegyldig vis.
Anden personlig data indsamlet under afsendelsesprocessen slettes normalt senest efter syv (7) dage.

5.5 Muligheden for fjernelse og indsigelse

Brugeren har mulighed for at tilbagekalde sit samtykke ifm. behandling af personlig data. Dette kan ske til hver en tid. Hvis brugeren kontakter os per e-mail, kan vedkommende gøre indsigelse mod lagring af personlig data til hver en tid. I så fald skal samtalen med brugeren regnes som afsluttet.
Brugeren kan trække sit samtykke tilbage ved at skrive til følgende adresse: Asendia Management SAS, Branch Bern, Nordring 8, 3030 Bern, Switzerland eller digitalmedia@asendia.com.
Hvis sletning af data ikke er lovmæssigt tilladt gennem handels- eller skattelovgivning, eller for at kunne behandle en retslig indsigelse, vil data blive blokeret i stedet for slettet.

6. Brugen af cookies

Denne webside anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der arkiveres og lagres på et computersystem gennem en internetbrowser.
Mange websider og servere anvender cookies. Mange cookies anvender et cookie ID. Et cookie ID er en unik kode, der identificerer cookien. Denne kode består af en informationsstreng, der tillader besøgte websider og servere at skelne individuelle browsere fra hinanden. En specifik browser genkendes og identificeres gennem det unikke cookie-ID.
Brugen af cookies giver mulighed for at tilbyde mere brugervenlige services, der ikke ville være mulige uden cookies.
Cookies anvendes til at optimere information og services tilbudt til brugeren gennem websiden. Cookies gør det muligt at identificere brugere af vores hjemmeside med det formål at øge brugervenligheden. For eksempel slipper brugere for at indtaste deres login-oplysninger, hver gang de besøger websiden. Et andet eksempel er cookies anvendt ifm. indkøbskurve i en online shop. Her husker butikken de produkter, der lægges i indkøbskurven via en cookie.
Databsubjektet kan undgå brugen af cookies fra vores hjemmeside til hver en tid ved at indstille sin browser til permanent at nægte cookies. Derudover kan allerede arkiverede cookies slettes gennem browseren eller et softwareprogram. Dette er muligt i alle aktuelle browsere. Hvis datasubjektet slår cookies fra i sin browser, vil vedkommende muligvis også miste muligheden for at anvende alle websidens funktioner.

6.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores webside anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i eller af browseren på brugerens computer, når vedkommende besøger en side. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der genkender browseren, når websiden senere tilgås.
Vi anvender cookies til at gøre websiden mere brugervenlig. Visse elementer af vores webside kræver, at den tilgående browser identificeres, selv efter at der skiftes til en anden webside.

Følgende data gemmes og overføres derfor gennem cookien:
• Sprogindstillinger
• Indkøbskurvens indhold
• Log-in informationer
Yderligere anvender vi cookies på vores webside, der tillader, at browserens adfærd analyseres.
Følgende data blive overført:
• Angivne søgeord
• Antal besøg på siden
• Brug af funktioner på siden

Når siden tilgås, bliver brugeren informeret om brugen af cookies til analyseformål, og samtykke til at behandle personlige data i denne kontekst indhentes. Et link til nærværende privatlivspolitik er også inkluderet.

6.2 Juridisk grundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for behandling af persondata gennem teknisk nødvendige cookies sker i henhold til Art. 6 Para. 1(f) GDPR.
Det juridiske grundlag for behandling af persondata gennem cookies til analyseformål efter brugerens samtykke sker i henhold til Art. 6 Para. 1(f) GDPR.

6.3 Formålet for databehandling

Formålet med at anvende teknisk nødvendige cookies er at facilitere brugen af websiden for dens brugere. Visse af vores websides funktioner er muligvis ikke tilgængelige uden brug af cookies. For at udbyde disse funktioner har vi brug for at genkende brugerens browser, selv efter at der skiftes til en anden webside.
Cookies er nødvendige til følgende funktionaliteter:
• Indkøbskurv
• Til at genkende sprogindstillinger
• Til at genkende søgeord

Brugerdata indsamlet gennem teknisk nødvendige cookies anvendes ikke til at oprette brugerprofiler.
Analysecookies har til formål at forbedre vores websides kvalitet og dens indhold. Analysecookies gør det muligt for os at lære, hvordan websiden anvendes, så vi kan fortsætte med at optimere vores services.
Disse forhold iht. Art. 6 Para. 1(f) GDPR afspejler også vores legitime interesse i at behandle persondata.

6.4 Opbevaringsperiode, mulighed for at gøre indsigelse og for at fjerne

Cookies lagres på brugerens computer, og sendes til os derfra. Det betyder, at du som bruger har fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre din browsers indstillinger kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan slettes til hver en tid. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores webside, er det muligvis ikke længere muligt at anvende den i sin fulde funktionalitet.

6.5 Sådan håndterer du lagring og læsning af cookies

Du kan deaktivere enhver type cookies i din browser.

6.5.1 I Internet Explorer:

o Klik på Værktøjer øverst i browservinduet, og vælg Internetindstillinger.
o Klik på Privatlivsfanen.
o Flyt cursoren helt op at slå alle cookies fra.
o Mere information på: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

6.5.2 I Firefox:

o Klik på Værktøjer i browsermenuen og vælg Indstillinger.
o Vælg Privatlivs-ruden.
o Fjern afkrydsningen i ”accepter cookies” for at slå cookies fra.
o For mere information: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

6.5.3 I Google Chrome:

o Klik på Chrome-menuen øverst i browserens værktøjslinje.
o Vælg Indstillinger.
o Klik på Vis avancerede indstillinger.
o I Privatlivssektionen, klik på knappen for Indholdsindstillinger, Cookies og Sidedata. Du har nu muligheden for at slette dem eller eller fravælge dem én efter én.
o For mere information: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

6.5.4 I Safari:

o Gå til Indstillinger> Safari> Fjern Cookies og Data.
o For mere information: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

6.5.5 I Opera:

o Gå til Indstillinger> Avanceret > Cookies
o For mere information: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.5.6 I Baidu-browseren:

o Klik på menuen i det øverste højre hjørne, klik på History, eller brug genvejen "Ctrl+H" .
o Klik Clear Browsing Data.
o Vælg Cookies.
o Klik Clear Now.
o For mere information: http://help.baidu.com/question?prod_id=40&class=29...

6.5.7 I 360-browser:

o Klik på menuen i det øverste højre hjørne og vælg Traceless (Xiao hao).
o For mere information: https://browser.360.cn/se/help/nontrace.html

6.5.8 I QQ-browseren:

o Klik på Menu.
o Klik Clear Data.
o Vælg Cookies.
o Klik Clear Now.
o For mere information: http://browser.qq.com/faq/#/detail/13

6.5.9 I UC-browseren:

o Find Main Menu > Traceless > Cookies.
o For mere information: http://feedback.uc.cn/self_service/web/pc_help?instance=pc_client (Click Frequently Used Functions > Traceless Window)

7. Nyhedsbrev

7.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Nyhedsbrevet (og/eller e-mail om e-handel og post, herefter benævnt ”nyhedsbrevet”) udsendes, når brugere registrerer sig til det på websiden.
Brugere har mulighed for at tilmelde sig et gratis nyhedsbrev på vores hjemmeside. Data fra inputformularen sendes til os ifm. tilmeldingen til nyhedsbrevet.
Som minimum kræves ved registreringen brugerens gyldige e-mailadresse, men yderligere personlige oplysninger er nødvendige for at personalisere og dokumentere brugeren, for at kunne identificere denne såfremt vedkommende ønsker at udøve sine rettigheder:
• Fornavn
• Efternavn

Yderligere samles følgende data ifm. registrering:
• IP-adresse for den tilgående computer
• Dato og tidspunkt for registreringen

Samtykke til behandling af data indhentes ifm. registreringsprocessen, og der henvises derudover til denne privatlivspolitik.
Nyhedsbrevet udsendes med udgangspunkt i salg af varer og services.
Vi videregiver ikke dine data til tredjeparter ifm. udsendelsen af nyhedsbrevet. Dine data anvendes kun til at udsende nyhedsbrevet.

7.2 Juridisk grundlag for databehandling

Nyhedsbrevet udsendes når brugere registrerer sig på websiden.
Det juridiske grundlag for behandlingen af data, efter at brugeren har registreret sig til nyhedsbrevet og givet sit samtykke, er Art. 6 Para. 1(a) GDPR.
Det juridiske grundlag for udsendelse af nyhedsbrevet som et resultat af salg af varer og services er Art. 6 Para. 1(f) GDPR.

7.3 Formålet for databehandling

Brugerens e-mailadresse indsamles for at kunne levere nyhedsbrevet.
Anden personlig information indsamles under tilmeldingsprocessen for at undgå misbrug af vores service og af den angivne e-mailadresse.

7.4 Opbevaringsperiode

Data slettes, når de ikke længere er nødvendige for det pågældende formål. Brugerens e-mailadresse opbevares derfor kun så længe, tilmeldingen til nyhedsbrevet er aktiv.
Anden personlig data indsamlet under tilmeldingsprocessen slettes normalt efter syv (7) dage.

7.5 Mulighed for at gøre indsigelse og fjerne

Tilmeldingen til nyhedsbrevet kan opsiges af brugeren til hver en tid. Det relevante link til dette formål er indsat i ethvert nyhedsbrev.
Dette tillader også brugeren at trække sit samtykke til opbevaring af personlig data indsamlet ifm. tilmeldingsprocessen tilbage.

8. Download af materiale

8.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Brugeren har mulighed for at downloade materiale gratis.
Brugeren har mulighed for gratis at downloade forskelligt materiale, hovedsagelig en light-version af BTC eCommerce Report for et specifikt land, whitepapers omhandlende specifikke destinationer, infografik og e-bøger. Betingelsen for at opnå adgang til disse er, at brugeren accepterer at modtage e-mails fra Asendia omhandlende e-handel. Dog kan brugeren framelde sig modtagelsen af fremtidige e-mails ved at anvende afmeldingslinket, der er indeholdt i alle e-mails.
Materiale udsendes, når brugere registrerer sig på hjemmesiden.
Som minimum kræves ved registreringen brugerens gyldige e-mailadresse, men yderligere personlige oplysninger er nødvendige for at personalisere og dokumentere brugeren, for at kunne identificere denne såfremt vedkommende ønsker at udøve sine rettigheder:
• Efternavn
• Navn
• Jobtitel
• Land
Derudover indsamles følgende data ved registrering:
• Computerens IP-adresse
• Dato og tidspunkt for registrering

Samtykke til behandling af data indhentes ifm. registreringsprocessen, og der henvises derudover til denne Privatlivspolitik.
Vi videregiver ikke dine data til tredjeparter ifm. udsendelse af e-mails om e-handel. Disse data anvendes kun til at fremsende e-mails.

8.2 Juridisk grundlag for databehandling

Materiale udsendes, når brugeren registrerer sig på websiden.
Det juridiske grundlag for behandlingen af data, efter at brugeren har registreret sig til at downloade Materiale og givet sit samtykke, er Art. 6 Para. 1 (a) GDPR.

8.3 Formål for databehandling

Brugerens e-mailadresse indsamles for at kunne levere e-mails om e-handel og for at brugeren kan downloade materiale.
Anden personlig information indsamles under tilmeldingsprocessen for at forhindre misbrug af services og af brugerens angivne e-mailadresse.

8.4 Opbevaringsperiode

Data slettes, når de ikke længere er nødvendige for det pågældende formål. Brugerens e-mailadresse opbevares derfor kun så længe, denne e-mailadresse er tilmeldt til modtagelse af e-mails om e-handel.
Anden personlig data indsamlet under tilmeldingsprocessen slettes normalt efter syv (7) dage.

8.5 Mulighed for at gøre indsigelse og fjerne

Tilmeldingen til download af materiale og til e-mails om e-handel kan opsiges af brugeren til hver en tid. Det relevante frameldelseslink er inkluderet i enhver e-mail.
Dette tillader også brugeren at tilbagekalde sit samtykke til opbevaring af personlige data indsamlet under tilmeldingsprocessen.

9. Plug-ins og værktøjer

9.1 Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Google Analytics (og dets anonymiseringsfunktion) er integreret på denne webside. Google Analytics er en webanalyseservice. Webanalyse er overvågning, indsamling og analyse af data omhandlende en websides besøgende. En webanalyseservice indsamler bl.a. oplysninger om den foregående webside, hvorfra en besøgende er tilgået websiden (en såkaldt referrer), hvilke undersider der bliver besøgt samt hvor ofte og længe de besøges. Webanalyse anvendes primært til at optimere websiden og til at udarbejde en cost-benefit analyse af online markedsføring.
Fimaet, der driver Google Analytics komponenter, er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
På siden anvendes den såkaldte gat._anonymizeIp-add-on for webanalyse via Google Analytics. Denne add-on tillader, at datasubjektets IP-adresse kan forkortes og anonymiseres af Google, hvis brugeren tilgår websiden fra en medlemsstat af Den Europæiske Union (EU) eller fra et andet land, der har underskrevet Agreement on the European Economic Area.
Formålet med Google Analytics-komponentet er at analysere besøgsflowet til vores webside. Blandt andet anvender Google den opnåede data til at evaluere brugen af vores webside, til at fremstille online-rapporter der fremviser aktiviteten på vores webside samt til at tilbyde services ifm. brugen af vores webside.
Google Analytics placerer en cookie i datasubjektets system. Begrebet cookie er forklaret ovenfor. Placeringen af denne cookie gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webside. Hver gang en af denne websides undersider åbnes, hvorpå et Google Analytics-komponent er integreret, vil komponentet trigge datasubjektets browser til automatisk at sende data til Google med formål om at bedrive onlineanalyse. Som del af denne proces modtager Google informationer om personlige oplysninger, såsom datasubjektets IP-adresse, som bl.a. tillader Google at følge hvor den besøgende og kliks kommer fra for følgelig at kunne beregne kommission.
Cookien indeholder information, der identificerer den besøgende, såsom adgangstidspunkt, fysisk placering ved adgang og hyppigheden af sidebesøg. Hver gang nogen besøger websiden, overføres disse personlige informationer, inklusiv IP-adresse for internetforbindelsen, til Google i USA. Disse data opbevares af Google i USA. Google kan videregive personlig information indsamlet gennem denne proces til tredjeparter.
Som nævnt ovenfor kan datasubjektet til hver en tid forhindre cookies i at blive placeret af vores webside ved at ændre sin browsers indstillinger til permanent at afvise cookies. Denne ændring fratager også Google mulighed for at placere cookies på datasubjektets system. Derudover kan en cookie, der allerede er placeret af Google Analytics, slettes til hver en tid i browseren eller med anden software.
Yderligere har datasubjektet muligheden for at undgå anvendelse og indsamling af data genereret af Google Analytics ifm. brugen af denne webside og Googles efterfølgende behandling af data. Datasubjektet skal i så fald downloade og installere en add-on til sin browser. Den findes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Med denne add-on informeres Google Analytics via JavaScript om, at ingen data eller information om brugen af websiden må overføres til Google Anaytics. Fra Googles synspunkt udgør installationen af en sådan add-on en forstyrrelse. Hvis datasubjektets digitale system senere slettes, formatteres eller geninstalleres, skal add-on installeres igen.
Brugen af Google Analytics sikrer en behagelig og nem brug af vores webside. Dette konstituerer en retsmæssig interesse, der ligger indenfor rammerne af Art. 6 para. 1 lit. (f) GDPR.
Yderligere information og Googles privatlivspolitik findes på :https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/
og på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Google Analytics forklares mere dybdegående på: https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/.

9.2 Privatlivspolitik for brugen af Google AdWords

Google AdWords er integreret på denne webside. Google AdWords er en internet-markedsføringsservice, der gør det muligt for markedsførende at reklamere gennem Googles søgeresultater. Google AdWords tillader en virksomhed at definere bestemte søgebegreber, der sørger for, at en reklame kun vises i Google-søgemaskinens resultater, når dette begreb er anvendt. Annoncer distribueres til relevante hjemmesider ud fra en automatiseret algoritme og disse foruddefinerede nøglebegreber.
Denne service udbydes af Google AdWords under Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Formålet med Google AdWords er at promovere vores webside ved at vise internetbaserede annoncer på tredjeparts websider og i Google-søgemaskinens resultater samt ved at fremvise tredjeparts reklamer på vores webside.
Hvis datasubjektet ankommer på vores webside via en Google-annonce, vil en såkaldt conversion-cookie blive gemt i datasubjektets system af Google. En forklaring af begrebet cookies kan findes ovenfor. En conversion cookie udløber efter 30 dage og anvendes ikke til at identificere datasubjektet. Hvis denne cookie ikke er udløbet, bruges den til at følge hvilke undersider, der besøges, f.eks. indkøbskurven i en onlineshop. Cookien fortæller os og Google hvorvidt indtægt er blev genereret af den besøgende, der ankom via en AdWords-reklame, dvs. om denne gennemførte eller afbrød sit køb.
Data og information samlet gennem brugen af conversion cookies anvendes af Google til at udarbejde besøgsstatistik for vores webside. Vi bruger så denne besøgsstatistik til at bestemme antallet af besøgende genereret af AdWords-reklamer for at kunne optimere vores AdWords-reklamer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller nogen som helst Google AdWords-markedsførende modtager information fra Google, der ville kunne identificere datasubjektet.
Cookies indeholder personlig information, såsom besøgte websider. Hver gang nogen besøger vores hjemmeside, bliver denne personlige information, inklusiv IP-adresse, overført til Google i USA. Disse data opbevares af Google i USA. Google kan videregive denne personlige information til tredjeparter.
Som nævnt ovenfor, kan datasubjektet til hver en tid forhindre cookies i at blive placeret af vores webside, ved at ændre sin browsers indstillinger til permanent at afvise cookies. Denne ændring fratager også Google mulighed for at placere conversion cookies på datasubjektets system. Derudover kan en cookie, der allerede er placeret af Google AdWords, slettes til hver en tid i browseren eller med anden software.
Yderligere har datasubjektet mulighed for at gøre indsigelse mod Googles internetbaserede markedsføring. For at gøre dette, skal subjektet besøge www.google.com/settings/ads fra de browsere, subjektet anvender, og der ændre indstillingerne som det ønskes.
Brugen af Google Adwords sørger for en behagelig og nem brug af vores webside. Dette konstituerer en retsmæssig interesse, der ligger indenfor rammerne af Art. 6 para. 1 lit. (f) GDPR.
Yderligere information og Google privatlivspolitik kan findes på: https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/.

9.3 Privatlivspolitik for brug af YouTube

Websiden har integrerede YouTube-komponenter. YouTube er en online videoportal, der giver mulighed gratis for at offentliggøre videoer som andre kan se, vurdere og kommentere på. YouTube tillader offentliggørelsen af alle former for videoer – hele spillefilm såvel som musikvideor, trailere og bruger-genereret indhold.
YouTube drives af YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube er et datterselskab under Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Hver gang en besøgende åbner en underside, hvor et YouTube-element (YouTube-video) er integreret, vil dette komponent få brugerens browser til at downloade en repræsentation af den relevante YouTube-komponent. Yderligere information om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/ Som del i del af denne proces modtager YouTube og Google information om, hvilke specifikke undersider datasubjektet besøger.
Hvis datasubjektet er logget på YouTube samtidig med, at de befinder sig på vores webside, identificerer YouTube den specifikke underside på vores webside, hvis denne underside indeholder en YouTube-video. Denne information indsamles af YouTube og Google og tilordnes den indloggede YouTube-konto.
Hvis datasubjektet er logget ind på YouTube, mens vedkommende besøger vores webside, vil YouTube og Google modtage en notifikation gennem YouTube-komponenten, der informerer om, at datasubjektet har besøgt vores side. Dette sker, uanset om datasubjektet klikker på videon eller ej. Hvis datasubjektet ikke vil have, at information overføres til YouTube og Google, skal vedkommende logge ud af sin YouTube-konto før besøg på vores side.
Brugen af YouTube-komponenter sørger for en behagelig og nem brug af vores webside. Dette konstituerer en retsmæssig interesse, der ligger indenfor rammerne af Art. 6 para. 1 lit. (f) GDPR.
YouTube's privatlivspolitik kan findes under: https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/
Her findes også information om indsamling, behandling og brug af personlige data af YouTube og Google.

9.4 Google Tag Manager

Denne webside bruger Google Tag Manager, et cookie-frit domæne der ikke indsamler information, der identificer specifikke personer.
Med dette værktøj kan ”site tags” (dvs. nøgleord inkorporerede i HTML-elementer) implementeres og forvaltes gennem en brugerflade. Ved at bruge Google Tag Manager forstår vi automatisk hvilke knapper, links eller personaliserede billeder, du aktivt klikker på. Dermed ved vi, hvilket indhold på siden der er særligt interessant for dig.
Værktøjet trigger også andre tags, der kan indsamle data. Google Tag Manager tilgår ikke denne data. Hvis du allerede har frameldt dig på domæne-eller cookie-niveau, vil det forblive aktivt for alle tracking tags implementeret med Google Tag Manager.
Brugen af Google Tag Manager sørger for en behagelig og nem brug af vores webside. Dette konstituerer en retsmæssig interesse, der ligger indenfor rammerne af Art. 6 para. 1 lit. (f) GDPR.

9.5 DoubleClick

Websiden har integreret Googles DoubleClick. DoubleClick er et varemærke under Google. Her markedsføres primært specielle online marketingsløsninger til reklamevirksomheder- og udgivere.
Virksomheden bag DoubleClick by Google er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
DoubleClick by Google afsender data til DoubleClicks server ved hvert mærke, klik eller anden aktivitet. Disse handlinger trigger så en cookie-forespørgsel til datasubjektets browser. Hvis browseren accepterer forespørgslen, vil DoubleClick placere en cookies i datasubjektets system. Begrebet cookie forklares ovenfor. Formålet med denne cookie er at optimere og fremvise annoncering. Cookies bruges bl.a. til at placere og fremvise brugerrelevant annoncering, såvel som til at udarbejde rapporter om reklamekampagner. Derudover søger cookien for, at annonceringen ikke fremvises dobbelt.
DoubleClick anvender et nødvendigt cookie-ID, der sørger for at reklamerne vises i browseren eller til at sørge for, at allerede viste annoncer ikke vises dobbelt. Det er også muligt for DoubleClick at følge conversions gennem cookie-ID'et. F.eks. angives det, når en bruger, der tidligere har set en DoubleClick-annonce, efterfølgende foretager et køb på annoncørens webside med den samme browser.
En cookie fra DoubleClick indeholder ikke nogen personlig data, den kan dog indeholde yderligere kampagne-ID'er. Et kampagne-ID bruges til at identificere, hvilke kampagner brugeren allerede har været i kontakt med.
Ved hvert besøg på en individuel underside med et integreret DoubleClick-element fremsendes data med onlineannoncering og afregning med Google for øje. I løbet af denne proces opnår Google viden om data, de kan anvende til at udarbejde satser for denne afregning. F.eks. har Google viden om, hvilke links datasubjektet klikker på.
Datasubjekt kan, som gennemgået ovenfor, til hver en tid undgå cookies på vores hjemmeside ved at ændre indstillingerne i sin browser. Med en sådan ændring kan også cookies fra Google undgås. Derudover kan cookies, som allerede er indsat af Google, fjernes til hver en tid i browseren eller med dertil egnet software.
Brugen af DoubleClick sørger for en behagelig og nem brug af vores webside. Dette konstituerer en retsmæssig interesse, der ligger indenfor rammerne af Art. 6 para. 1 lit. (f) GDPR.
Yderligere information and den gældende databeskyttelse for DoubleClick kan findes hos DoubleClick by Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

9.6 Sociale medier

9.6.1 Facebook

Vores webside indeholder plugins for the sociale netværk Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Facebook-plugins kan kendes på Facebook-logoet eller gennem tommelfingersymbolet (synes-godt-om). For et overblik over Facebook-plugins se https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøger vores side, etableres via dette plugin en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks servere. Det gør det muligt for Facebook at modtage information om, at du har besøgt vores side fra din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks ”synes-godt-om”-knap mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet fra vores side til din Facebook-brugerkonto. Bemærk venligst, at vi som operatører af siden ikke har noget kendskab til data der overføres til Facebook, eller hvordan Facebook anvender denne data. For mere information henviser vi til Facebooks egen privatlivspolitik: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke vil have at Facebook associerer dit besøg på vores side med din Facebook-brugerkonto, bedes du logge ud af denne.

9.6.2 Linkedin

Vores side anvender funktioner fra LinkedIn-netværket. Denne service udbydes af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Hver gang en af vores sider med LinkedIn-materiale tilgås, etablerer din browser en direkte forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn bliver informeret om, at du har besøgt vores webside fra din IP-adresse. Hvis du bruger LinkedIns ”Recommend”-knap og samtidig er logget ind på din LinkedIn-konto, er det muligt, at LinkedIn vil associere dit besøg på vores side med din brugerkonto. Vi vil gerne fastslå, at vi som udbyder af disse sider intet kendskab har til transmitterede data, eller hvordan disse anvendes af LinkedIn.
Mere information kan findes i LinkedIns privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9.6.3 Twitter

Visse funktioner fra Twitter er integrerede på vores side og i vores app. Disse funktioner udbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruger Twitter og ”Retweet”-knappen, forbindes den side du besøger med din Twitter-konto og kundgøres for andre brugere. Vi vil gerne pointere, at vi som udbyder af disse sider ikke har noget kendskab til indholdet af denne data, eller hvordan den vil blive anvendt af Twitter. For mere information om Twitters privatlivspolitik, se venligst https://twitter.com/privacy.
Dine privatlivspræferencer for Twitter kan modificeres under dine kontoindstillinger på https://twitter.com/account/settings

9.6.4 Google+

Vores side anvender funktioner fra Google+. Denne service udbydes af Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ved brug af Google +1-knappen kan du publicere information til hele verden. Gennem Google+ kan du og andre modtage skræddersyet indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både, at du har trykket +1 til et stykke indhold samt informationer om siden, du besøgte, da du trykkede det. Dit +1 kan blive fremvist sammen med dit profilnavn og dit foto i Googles services, f.eks. i søgeresultater eller på din Google-profil, på andre websider eller annoncering på internettet.
Google gemmer informationer om dine +1-aktiviteter for at forbedre deres services for dig og andre. For at bruge Google+ skal du have en globalt synlig, offentlig profil, der som minimum skal indeholde det navn, du har valgt til profilen. Dette navn bruges på tværs af alle Googles services. I visse tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, du har anvendt til at dele indhold via din Google-konto. Din Google-profils identitet kan blive vist til brugere, der kender din e-mailadresse eller anden information, der kan identificere dig.
Brug af indsamlet data: udover de nævnte anvendelser bruges informationen, du angiver iht. den gældende Google databeskyttelselsespolitik. Google kan offentliggøre statistik om brugeres +1-aktiviteter eller dele denne information med brugere, partnere eller forbundne hjemmesider.

10. Datasubjektets rettigheder

Hvis dine personlige data behandles, er du ”datasubjektet” som defineret under GDPR, og du er da berettiget til at følge dine rettigheder ifm. vores rolle som controllere. Du kan udøve din ret ved at kontakte vores databeskyttelselsesansvarlige eller servicecenteret.

10.1 Ret til adgang

Et datasubjekt, der påvirkes af behandlingen af personlige data, har ret til opnå information om hvilke personlige oplysninger, der opbevares om vedkommende på et gældende tidspunkt. Indsigelsen såvel som en kopi af eventuelle oplysninger sker uden omkostninger for datasubjektet.
Du kan bede controlleren om at bekræfte, hvorvidt de behandler personlig data relateret til dig.

10.2 Ret til korrektion

Ethvert datasubjekt påvirket af behandlingen af personlige data har ret til at bede om umiddelbar korrektion af ukorrekt personlig data relateret til vedkommende. Yderligere har datasubjektet ret til at bede om forbedring af ikke-fyldestgørende personlige data, inklusiv gennem en supplerende erklæring.

10.3 Ret til restriktioner for behandling

Ethvert datasubjekt påvirket af behandlingen af personlig data har ret til at bede controlleren om umiddelbart at begrænse behandlingen, hvis betingelserne angivet i Art. 18 Para. 1 GDPR mødes.

10.4 Ret til sletning

Ethvert datasubjekt påvirket af behandlingen af personlig data har ret til at bede om at få fjernet den personlige data, der foreligger på subjektet, såfremt et gældende grundlag foreligger i Art. 17 Para. 1 GDPR.

10.5 Ret til dataportablilitet

Ethvert datasubjekt påvirket af behandlingen af personlig data har ret til at modtage sine data fra controlleren – og dette i en struktureret, velkendt og maskinlæsbar form. Subjektet har også ret til at overføre disse data til en anden controller, uden at controlleren, hvorfra disse data stammer, stiller forhindringer, såfremt behandlingen sker iht. samtykket udtrykt i Art. 6 Para. 1(a) GDPR eller Art. 9 Para. 2(a) GDPR, eller i en kontrakt iht. Art. 6 Para. 1(b) GDPR

10.6 Ret til indsigelse

Ethvert datasubjekt påvirket af behandling af personlige data har ret til at indgive en indsigelse mod behandlingen af disse data med grundlag i subjektets specifikke situation iht. Article 6 Paragraph 1(e) eller (f) GDPR. Det samme gør sig gældende for profiling baseret på personlige oplysninger.
I tilfælde af en indsigelse vil virksomheden ikke længere behandle personlig data, med mindre der kan fremvises legitime grunde for behandlingen, der vejer tungere end datasubjektets interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener som assertion samt udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
Hvis virksomheden behandler personlig data for at føre en direct mail-kampagne, har datasubjektet ret til at gøre indsigelse mod dette på ethvert tidspunkt. Dette gælder også for profiling, hvis det er forbundet med denne form for direct marketing. Hvis datasubjektet gør indsigelse mod brugen af deres data til direct marketing-formål, vil vi ikke længere anvende deres data til disse formål.

10.7 Ret til at tilbagekalde samtykke ifm. databeskyttelse

Ethvert datasubjekt påvirket af behandlingen af personlige data har ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af personlig data på ethvert tidspunkt.
Du har ret til tilbagekalde enhver samtykkeerklæring angivet ifm. dine data til hver en tid. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovmæssigheden af behandlingen, inden tilbagekaldelsen blev indgivet.

10.8 Ret til retsmidler hos en tilsynsførende autoritet

Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige data overtræder bestemmelserne for GDPR, har du ret til - uden at det påvirker andre administrative eller juridiske midler – at indgive en klage hos en tilsynsførende autoritet, særligt i den europæiske medlemsstat hvor du befinder dig, arbejder, eller på det sted hvor den angivelige overtrædelse har fundet sted.

11. Sletning af data opbevaringsperiode

Datasubjektets personlige data slettes eller blokeres, så snart opbevaringsformålet ikke længere gør sig gældende. Data vil muligvis fortsætte med at være opbevaret, hvis dette er foreskrevet af europæisk eller national lovgivning, hvorunder controlleren er underlagt. Data bliver også blokeret eller slettet ved deadline for opbevaring iht. standarder nævnt ovenfor, med mindre opbevaring af data er nødvendig for at gennemføre eller indfri en kontrakt.

12. Ajourføring og revidering af privatlivspolitikken

Denne databeskyttelselsespolitik er gældende fra nuværende tidspunkt: 17. maj, 2018. Pga. yderligere udvikling af websiden og vores tilbud, eller gennem tilkommende juridiske forhold eller officielle krav, kan det blive nødvendigt at ændre privatlivspolitikken. Den nuværende privatlivspolitik kan ses og udskrives til hver en tid på: http://www.asendia.com/data-protection-policy/.